Volba povolání 2022 Havířov

Ve čtvrtek 3. 11. se v havířovské hale Slavia konala celodenní akce VOLBA POVOLÁNÍ, které se zúčastnilo více než 60 vystavovatelů a naše firma byla mezi nimi.

Převážnou část prezentujících tvořily školy z regionu, ale budoucí studenti mohli čerpat informace i u stánků z řad zaměstnavatelů a informačního a poradenského centra Úřadu práce.

V průběhu dne jsme představili všem zájemcům naši firmu, její historii a výrobní činnost. Z řad studentů byl zájem zejména o možnost dlouhodobých či krátkodobých brigád či možnost praxe. Samozřejmě jsme se věnovali i aktuálním volným pracovním pozicím, které momentálně nabízíme zájemcům o práci. Studenti si mohou lépe představit, co je v praxi čeká a možná trochu přehodnotí své plány nebo se ujistí v tom, že jejich volba je správná.

Celodenní akce byla doplněna o bohatý doprovodný program, např. ukázky profesní sebeobrany, ukázky první pomoci, masáží v praxi či módní přehlídka zdravotních oděvů, která se těšila velké oblibě zejména u mladých studentů.